Rekrytering

Arbeta som stafettläkare och hitta en bättre balans

Att arbeta som stafettläkare kan vara en bra lösning för dig som vill få en mer flexibel tillvaro som läkare. Detta gäller inte minst om du befinner dig i början av en lång och givande karriär. Här kommer vi att gå igenom några av de främsta fördelarna med detta upplägg och belysa dessa. Läs vidare för att få reda på varför detta kan vara ett bra val för dig som är verksam inom läkaryrket!

4 viktiga fördelar med att arbeta som stafettläkare

Det finns ett stort antal fördelar med att arbeta som stafettläkare, däribland dessa:

 

  • Flexibiliteten. En av de allra största fördelarna med detta upplägg är förstås den stora flexibilitet som det medför. När du arbetar som inhyrd stafettläkare via ett bemanningsföretag får du ofta ett mer flexibelt arbetsschema och kan välja de uppdrag som passar dig bäst. Detta är såklart en stor skillnad mot det mer rigida upplägg som tillsvidareanställda läkare tvingas att förhålla sig till. Att arbeta som stafettläkare kan därmed vara en bra möjlighet för dig som vill försöka hitta en lite bättre balans här i livet.
  • Variationen. En annan fördel med att jobba som läkare på detta sätt är den stora variation som det medför. Du får ett brett spektrum av erfarenheter när du väljer att jobba för olika uppdragsgivare i en rad olika arbetsmiljöer. Detta är väldigt värdefullt för vilken läkare som helst, men kanske framför allt för dig som är ny inom läkaryrket. Genom att jobba på detta sätt kan du då bygga upp en stor kunskapsbank samt en bank av erfarenheter från olika arbetsplatser.
  • Lönen. Läkare som jobbar via bemanning kan ofta tjäna betydligt mer i lön än vad deras tillsvidareanställda kollegor med permanenta anställningar gör. Detta beror på att stafettläkarna är väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden och därmed ett hett villebråd bland uppdragsgivarna. Den generellt sett höga timlönen ger dig stora möjligheter att tjäna väldigt bra om du väljer att jobba mycket.
  • Utvecklingsmöjligheterna. Man bör inte heller bortse från det faktum att du får goda utvecklingsmöjligheter genom att jobba på detta sätt. Även detta är därmed en viktig fördel med att jobba som bemanningsläkare.