Företag

Sverige undersöker eventuell försäljning av statens andel i Telia

Sveriges riksdag uppmanade på onsdagen regeringen att undersöka möjligheterna att avyttra svenska statens andel om drygt 37 procent av aktierna i telekomföretaget Telia. Samtidigt uppmanar riksdagen regeringen att undersöka hur man kan skydda Telias känsliga infrastruktur från IT-brott.

Löfvens minoritetsregering har emotsatt sig en försäljning av Teliaaktierna. Den nationella säkerheten anförs som anledning. Allianspartierna pekar dock på möjligheten att genomföra en uppdelning av företaget för att behålla känslig infrastruktur i statlig kontroll. Förslaget har stöd av SD. ”Statens huvuduppgift är inte att äga och driva företag”, sa näringsutskottet i sitt förslag före onsdagens omröstning.

Det finns ökade farhågor att telekominfrastruktur kan komma att användas som ett sätt att avlyssna på företag, individer och regeringar världen över. Regeringen meddelade i förra månaden att man skulle öka säkerheten i nätverken innan 5G-infrastrukturen byggs.

Myndigheter i USA har påstått att utrustning som tillverkats av Kinas Huawei skulle kunna utnyttjas av Peking för spioneri. Företaget förnekar anklagelserna, men ett antal länder har redan stoppat operatörer som använder det kinesiska företagets produkter i sina nätverk. Debatten om huruvida regeringen borde sälja sina Teliaaktier blev aktuell efter att företaget 2018 meddelade att det köper mediebolaget Bonnier Broadcasting. Affären är kontroversiell eftersom Bonniers TV4 är landets största kommersiella tv-kanal och konkurrerar med public servicebolaget SVT. Staten, som antingen äger eller delvis äger 47 bolag i Sverige, sålde 30 procent av Telia för 19 år sedan och börsnoterade företaget på Stockholmsbörsen.